Pobuda za spremembo osnovne namenske rabe prostora

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov