Dovoljenja in dovolilnice za parkiranje na parkiriščih, namenjenih izključno za upravičence iz območja za pešce v starem mestnem jedru (Nunski vrt)

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku