Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov