Dovoljenje - soglasje za poseg v občinsko ali javno premoženje

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku