Tehnična komisija sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Mandatno obdobje 2018 do 2022

Mandatno obdobje 2014 do 2018

Mandatno obdobje 2010 do 2014