Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva