Popravek Sklepa o ustanovitvi, pristojnosti in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva