Marijini znamenje

Sakralni objekti
4220 Škofja Loka