Oprostitve plačil najemnin občinskih poslovnih prostorov

29. 3. 2021 108