JAVNI POZIV ZA ODDAJO VLOG NAJEMNIKOV POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA OPROSTITEV ALI DELNO OPROSTITEV PLAČILA NAJEMNIN V ČASU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE COVID-19

29. 3. 2021 309
29.03.2021
Javni razpisi in javni natečaji
30.04.2021 do 00:00
352-00077/2020
29.03.2021
Janez Trojar
janez.trojar@skofjaloka.si
045112372