Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 02 – FILC)

Predpisi, na katere predpis vpliva