Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva