Statutarni sklep Občinskega sveta občine Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva