Javni razpis za sofinanciranje posameznih prireditev v okviru festivala Loka v snegu 2020, ki se bodo decembra 2020 izvajali v Škofji Loki

26.02.2020 533
26.02.2020
Javni razpisi in javni natečaji
16.09.2020 ob 23:59
610-2/2020
25.02.2020
Jana Fojkar
jana.fojkar@skofjaloka.si