Javni poziv za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim bo v letu 2020 Občina Škofja Loka sofinancirala uporabo Sokolskega doma Škofja Loka

28.01.2020 703
28.01.2020
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2020 do 00:00
3528-5/2020
22.01.2020
Jana Fojkar
jana.fojkar@skofjaloka.si