Kandidiranje s podpisi volivcev (občinski svet in župan)

21. 7. 2014 1692