Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Škofja Loka za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

4. 8. 2014 1578