Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA RETEČE – EUP RE 01/03 (22.11.2016)

2. 11. 2016 1062
02.11.2016
Javna naznanila in razgrnitve
22.12.2016 do 23:59
10.09.2016