Postopek javne objave osnutka pravnega akta na spletni strani Občine Škofja Loka – sodelovanje javnosti

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE