Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj

26. 2. 2024 1196
26.02.2024
Javni razpisi in javni natečaji
Do preklica
352-0011/2023
21.02.2024
Blanka Jakšič
04 51 12 313