Obvestilo - o objavi Javnega razpisa za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Škofja Loka za leto 2017

8. 6. 2017 1234