Obvestilo - o poteku upravnega postopka za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: Upravno proizvodni objekt LTH faza 2 in 3 v industrijski coni Trata (od 7.6. do 7.7.2017)

8. 6. 2017 1319