Predlog Celostne prometne strategije Občine Škofja Loka

11. 5. 2017 2825