Obvestilo o - Objavi stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN za Severno obvoznico Škofje Loke

4. 5. 2017 1122