Objava seznama evidenčnih naročil (2. odstavek 21. člena ZJN-3)

24. 2. 2017 191