Obvestilo - Stališča do pripomb vloženih v času javne razgrnitve OPPN za Severno obvoznico bodo podana v mesecu aprilu 2017

23. 2. 2017 356