Zapora »Škofja Loka-Crngrob-Dorfarje«

3. 10. 2022 54