Vrednost točke NUSZ za leto 2017

30. 12. 2016 715