Javno naročilo Komunalna infrastruktura na območju OPPN Livada Žovšče v Škofji Loki

29. 6. 2022 207
29.06.2022
Javna naročila
19.07.2022 do 12:00
JN004464/2022-W01
Povezava
27.06.2022
mag. Gorazd Žibert
gorazd.zibert@skofjaloka.si