Stanje voda v Škofji Loki pred začetkom kopalne sezone

15. 6. 2022 180