Kamniti most v Škofji Loki osvetljen z zeleno

16. 3. 2022 183