Špitalska cerkev

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
4220 Škofja Loka