Elaborat lokacijske preveritve za preoblikovanje in širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve EUP KE 30, PEUP A 046 v Občini Škofja Loka

20. 1. 2022 105