Javno obvestilo - o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN za stanovanjsko-obrtno cono Virmaše

25. 11. 2016 501