Javno obvestilo - o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Reteče - EUP RE 01/03

14. 11. 2016 408