Javni poziv o razgrnitvi podatkov in k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero NUSZ na območju občine Škofja Loka za leto 2022

24. 11. 2021 448