Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi z oznako A 389 (EUP KE-20)

29. 9. 2021 98
29.09.2021
Javna naznanila in razgrnitve
15.10.2021 do 23:59
3503-0007/2021
27.09.2021
Jasna Medved
jasna.medved@skofjaloka.si