Javno se razgrne predlog Proračuna Občine Škofja Loka za leto 2015. Javna razgrnitev bo potekala od 19. decembra 2014 do vključno 2. januarja 2015 v poslovnem času Občine Škofja Loka, na naslovu Mestni trg 15, Škofja Loka, pritličje. Predlog Proračuna Občine Škofja Loka za leto 2015 bo v času javne razgrnitve dostopen tudi na spletni strani Občine Škofja Loka, na spodaj objavljenem e-naslovu: http://www.skofjaloka.si/default.aspx?Tip=1551651&KeyID=60&Naslov=Proracun V času javne razgrnitve im

19. 12. 2014 156