Obvestilo - o izvajanju geodetskega snemanja za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Sotočja in reke Sore do Suhe

1. 7. 2015 117