JAVNI RAZPIS - za izbiro koncesionarja za opravljanje obvezne gospodarske javne službe ''Oskrba s pitno vodo''

29. 10. 2015 213