Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – zemljišče Podlubnik

2. 6. 2021 96
02.06.2021
Javne dražbe, Prodaja nepremičnin
23.06.2021 do 10:00
478-27/2017
02.06.2021
Polona Gortnar
polona.gortnar@skofjaloka.si