Javno obvestilo - o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata

11. 3. 2016 257