Obvestilo - o Javnem razpisu za subvencioniranju nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Škofja Loka za leto 2016

8. 7. 2016 241