Pravila o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Škofja Loka

11. 8. 2016 273