Preklic nekaterih odredb Civilne zaščite

17. 5. 2021 149