Med Ševljami in Bukovščico zapora ceste

10. 10. 2020 129