Žalna seja občinskega sveta ob slovesu naše častne občanke prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer (četrtek, 21. 5. 2020)

20. 5. 2020 193