Obvestilo – o izvajanju terenskih meritev na območju načrtovanega zadrževalnika visokih voda Planica pri Moškrinu v Škofji Loki (sreda, 4. marec 2020)

4. 3. 2020 78