JAVNI POZIV za predložitev predlogov za spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka

12. 2. 2020 786
12.02.2020
Objave in pozivi
12.03.2020 do 00:00
Davor Prelogar
045112353