Obvestilo - Občina Škofja Loka objavila javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti

28.05.2019 219