Obvestilo - Občina Škofja Loka objavila javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti

28. 5. 2019 259